پوستر فیلم  آویشن کوهستان وحشی

آویشن کوهستان وحشی

.1ساعت و32دقیقه
فیلم «آویشن کوهستان وحشی» داستان دو عاشق مزرعه دار ایرلندی را روایت می کند که درگیر اختلافات بر سر زمین های خانوادگی هستند، هنگامی که «آنتونی» متوجه تصمیم پدرش برای فروش مزرعه شان به برادرزاده اش می شود، تصمیم می گیرد به دنبال رویاهایش برود
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم آویشن کوهستان وحشی

John Patrick Shanley
Anthony Bregman
John Patrick Shanley
Amelia Warner

خلاصه محتوا

فیلم «آویشن کوهستان وحشی» داستان دو عاشق مزرعه دار ایرلندی را روایت می کند که درگیر اختلافات بر سر زمین های خانوادگی هستند، هنگامی که «آنتونی» متوجه تصمیم پدرش برای فروش مزرعه شان به برادرزاده اش می شود، تصمیم می گیرد به دنبال رویاهایش برود