پوستر فیلم  نیروی تندر

نیروی تندر

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «نیروی تندر» در دنیایی رخ می دهد که وجود ابرقهرمان ها یک امر عادی است. لیکن شخصیت های شرور سبب ایجاد تهدید های مختلف شده اند. بنابراین دو ابرقهرمان تلاش می کنند تا امنیت را در شهرشان حفظ کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم نیروی تندر

Ben Falcone
Ben FalconeMelissa McCarthy
Ben Falcone
Fil Eisler
Tia Nolan

خلاصه محتوا

فیلم «نیروی تندر» در دنیایی رخ می دهد که وجود ابرقهرمان ها یک امر عادی است. لیکن شخصیت های شرور سبب ایجاد تهدید های مختلف شده اند. بنابراین دو ابرقهرمان تلاش می کنند تا امنیت را در شهرشان حفظ کنند.