پوستر فیلم  مادران ایران

مادران ایران

سریالایرانی
.23دقیقه
مستند «مادران ایران» روایتی از فعالیت‌ های بانوان ایرانی در محیط خانواده و اجتماع را به نمایش گذاشته و در هر قسمت تلاش می‌ کند زندگی و حرفه آن ‌ها را به تصویر کشانده و به این سوال پاسخ دهد که یک زن چگونه می ‌تواند هم یک مادر و یک همسر باشد و نقش اجتماعی و مفید خود را در جامعه ایفا کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال مادران ایران

وحید کاظمی
وحید کاظمی
حمید مشایخی

خلاصه محتوا

مستند «مادران ایران» روایتی از فعالیت‌ های بانوان ایرانی در محیط خانواده و اجتماع را به نمایش گذاشته و در هر قسمت تلاش می‌ کند زندگی و حرفه آن ‌ها را به تصویر کشانده و به این سوال پاسخ دهد که یک زن چگونه می ‌تواند هم یک مادر و یک همسر باشد و نقش اجتماعی و مفید خود را در جامعه ایفا کند.