هیچکس کلئوپاترا را نمی شناسدNobody Nose Cleopatra

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  هیچکس کلئوپاترا را نمی شناسد

محصولفرانسه
انیمیشن «هیچکس کلئوپاترا را نمی شناسد» درباره شاه زاده ای به نام «کلئوپاترا» است که مشکلی دارد. هیچ کس نمی تواند بینیش را نقاشی کند. از یک نقاش شاگرد خواسته می شود که نق...
Loïc Amiot