پوستر فیلم  هیچکس کلئوپاترا را نمی شناسد

هیچکس کلئوپاترا را نمی شناسد

Nobody Nose Cleopatra

انیمیشنفرانسه ای
.6دقیقه
انیمیشن «هیچکس کلئوپاترا را نمی شناسد» درباره شاه زاده ای به نام «کلئوپاترا» است که مشکلی دارد. هیچ کس نمی تواند بینیش را نقاشی کند. از یک نقاش شاگرد...

عوامل سازنده انیمیشن هیچکس کلئوپاترا را نمی شناسد

Loïc Amiot

درباره انیمیشن هیچکس کلئوپاترا را نمی شناسد

انیمیشن «هیچکس کلئوپاترا را نمی شناسد» درباره شاه زاده ای به نام «کلئوپاترا» است که مشکلی دارد. هیچ کس نمی تواند بینیش را نقاشی کند. از یک نقاش شاگرد خواسته می شود که نقاشی استاد را به ملکه ببرد اما در کاخ، مشکلات او شروع می شود.