آرزو

Wish

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آرزو

کارگردان: ایلیا علوی

محصولایران
مستند «آرزو» به مشکلات اساسی مردم در نظام سلامت می پردازد و تلاش می کند با نگاهی آسیب شناسانه، دغدغه بسیاری از مردم کشورمان در این حوزه را بیان کند.

عوامل سازنده مستند آرزو

رضا صادقی
مجید فضائلی