سه روز کندورThree Days of The Condor

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سه روز کندور

کارگردان: Sydney Pollack

محصولآمریکا
فیلم «سه روز کندور» درمورد مامور «CIA» با نام مستعار «کرکس» است که یک روز می بیند تمام همکارانش به طرز عجیبی کشته شده اند. او برای یافتن دلیل قتل اطلاعات کمی دارد و نمی داند به چه کسانی می تواند اعتماد کند.
Dave Grusin
Don Guidice