پوستر فیلم  سه روز کندور

سه روز کندور

Three Days of The Condor

.1ساعت و43دقیقه
فیلم «سه روز کندور» درمورد مامور «CIA» با نام مستعار «کرکس» است که یک روز می بیند تمام همکارانش به طرز عجیبی کشته شده اند. او برای یافتن دلیل قتل اطلا...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم سه روز کندور

Sydney Pollack
Dave Grusin
Don Guidice

درباره فیلم سه روز کندور

فیلم «سه روز کندور» درمورد مامور «CIA» با نام مستعار «کرکس» است که یک روز می بیند تمام همکارانش به طرز عجیبی کشته شده اند. او برای یافتن دلیل قتل اطلاعات کمی دارد و نمی داند به چه کسانی می تواند اعتماد کند.