پوستر فیلم  رودخانه وحشی

رودخانه وحشی

Wild River

.1ساعت و23دقیقه
فیلم «رودخانه وحشی» درباره مدیر جوانی است که برای سازمانی به نام «TVA» کار می کند و وظیفه دارد تا بر ساخت سد در رودخانه «تنسی» نظارت داشته باشد. او با...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم رودخانه وحشی

Elia Kazan
Elia Kazan
Paul Osborn
Kenyon Hopkins
William Reynolds

درباره فیلم رودخانه وحشی

فیلم «رودخانه وحشی» درباره مدیر جوانی است که برای سازمانی به نام «TVA» کار می کند و وظیفه دارد تا بر ساخت سد در رودخانه «تنسی» نظارت داشته باشد. او با آمدن به روستای «تنسی» با مخالفت مردم محلی در رابطه با ساخت سد روبرو می شود و ماجراهایی برایش رخ می دهد.