پوستر فیلم  جستجوگر

جستجوگر

Jostojoogar

سریالایرانی
.35دقیقه
مستند «جستجوگر» به بررسی کارنامه فکری و عملی دکتر علی شریعتی در چهار قسمت «از مزینان تا پاریس» «بازگشت به خویشتن» «رسالت روشنفکر» و «گفتگوهای تنهایی» ...

تصاویر و جزییات سریال جستجوگر

 سریال جستجوگر
 سریال جستجوگر
 سریال جستجوگر
 سریال جستجوگر
 سریال جستجوگر

عوامل سازنده سریال جستجوگر

درباره سریال جستجوگر

مستند «جستجوگر» به بررسی کارنامه فکری و عملی دکتر علی شریعتی در چهار قسمت «از مزینان تا پاریس» «بازگشت به خویشتن» «رسالت روشنفکر» و «گفتگوهای تنهایی» می پردازد.