پوستر فیلم  میزبان

میزبان

Host

.54دقیقه
فیلم «میزبان» داستان شش دوست است که به صورت آنلاین با هم ارتباط تصویری برقرار می کنند و متوجه می شوند روحی شیطانی به آنها حمله ور شده است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم میزبان

 فیلم میزبان
 فیلم میزبان
 فیلم میزبان
 فیلم میزبان
 فیلم میزبان

عوامل سازنده فیلم میزبان

Rob Savage
Douglas CoxSamuel Zimmerman
Gemma HurleyRob Savage
Calum Sample
Brenna Rangott

درباره فیلم میزبان

فیلم «میزبان» داستان شش دوست است که به صورت آنلاین با هم ارتباط تصویری برقرار می کنند و متوجه می شوند روحی شیطانی به آنها حمله ور شده است.