شب های روشنWhite Nights

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شب های روشن

کارگردان: فرزاد موتمن

محصولایران
فیلم «شب‌های روشن» داستان زندگی دو انسان تنها است. یک استاد دانشگاه سرخورده اجتماعی و مأیوس که انزوای خود را با تدریس ادبیات، مطالعه کتاب و پرسه‌ زدن در خیابان‌ ها می‌ گذ...