پوستر فیلم  فامیل عروس

فامیل عروس

Saak

فیلمهندی
.1ساعت و42دقیقه
فیلم «فامیل عروس» داستان پسری پنجابی است که در ارتش خدمت می کند و به دختری علاقه مند می شود اما پدر دختر به خاطر حضور او در ارتش مخالفت می کند.

تصاویر و جزییات فیلم فامیل عروس

 فیلم فامیل عروس
 فیلم فامیل عروس
 فیلم فامیل عروس
 فیلم فامیل عروس
 فیلم فامیل عروس

عوامل سازنده فیلم فامیل عروس

Kamaljit Singh
Vickey Kadam

درباره فیلم فامیل عروس

فیلم «فامیل عروس» داستان پسری پنجابی است که در ارتش خدمت می کند و به دختری علاقه مند می شود اما پدر دختر به خاطر حضور او در ارتش مخالفت می کند.