پوستر فیلم  فامیل عروس

فامیل عروس

فیلمهندی
.1ساعت و44دقیقه
فیلم «فامیل عروس» داستان پسری پنجابی است که در ارتش خدمت می کند و به دختری علاقه مند می شود اما پدر دختر به خاطر حضور او در ارتش مخالفت می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم فامیل عروس

Kamaljit Singh
Vickey Kadam

خلاصه محتوا

فیلم «فامیل عروس» داستان پسری پنجابی است که در ارتش خدمت می کند و به دختری علاقه مند می شود اما پدر دختر به خاطر حضور او در ارتش مخالفت می کند.