ناموجود

رد پای اسبRade Paye Asb

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  رد پای اسب

کارگردان: داریوش ربیعی

محصولایران
حاج محمد که دارای مزرعه پرورش اسب می‌باشد، چند وقتی است به دنبال توسعه مزرعه به همراهی دخترش لیلا مکاتباتی در این زمینه با جهاد کشاورزی داشته‌اند، اما تاکنون جوابی دریافت نکرده‌اند...
فیلم‌های پیشنهادی