پوستر فیلم  سواحل اشک و زیتون

سواحل اشک و زیتون

Beaches of Fears and Olive

مستندایرانی
.1ساعت و16دقیقه
مستند «سواحل اشک و زیتون» روایتگر سی و سه روز جنایت وحشیانه و قتل و غارت ارتش رژیم صهیونیستی به بهانه اسارت دو تن از سربازانش است ازآغاز جنگ تا پایان ...

عوامل سازنده مستند سواحل اشک و زیتون

رضا برجی
رضا برجی

درباره مستند سواحل اشک و زیتون

مستند «سواحل اشک و زیتون» روایتگر سی و سه روز جنایت وحشیانه و قتل و غارت ارتش رژیم صهیونیستی به بهانه اسارت دو تن از سربازانش است ازآغاز جنگ تا پایان آن و مقاومت و حضور مردم در بیروت و سایر شهرهای لبنان، آوارگان جنگی و کشتار مردم بی گناه روستای «قانا» را به تصویر کشیده است.