پوستر فیلم  بچه راننده

بچه راننده

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «بچه راننده» داستان زندگی راننده جوانی به نام «بیبی» است، که به طور اتفاقی با باند تبهکاری همکاری می کند و بعد از آن برای قطع همکاری با آن ها با مشکلات جدی روبه رو می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم بچه راننده

Edgar Wright
Eric FellnerTim Bevan
Edgar Wright
Steven Price

خلاصه محتوا

فیلم «بچه راننده» داستان زندگی راننده جوانی به نام «بیبی» است، که به طور اتفاقی با باند تبهکاری همکاری می کند و بعد از آن برای قطع همکاری با آن ها با مشکلات جدی روبه رو می شود.