پوستر فیلم  نافرمانی

نافرمانی

Disobedience

انیمیشنایرانی
.3دقیقه
انیمیشن کوتاه «نافرمانی» درباره یک بمب است. فقط انسان ها نیستند که حق انتخاب دارند. گاهی بمب ها نیز از دستور سرپیچی می کنند.

تصاویر و جزییات انیمیشن نافرمانی

 انیمیشن نافرمانی
 انیمیشن نافرمانی
 انیمیشن نافرمانی
 انیمیشن نافرمانی
 انیمیشن نافرمانی

عوامل سازنده انیمیشن نافرمانی

محسن صالحی فرد
رضا آیتی

درباره انیمیشن نافرمانی

انیمیشن کوتاه «نافرمانی» درباره یک بمب است. فقط انسان ها نیستند که حق انتخاب دارند. گاهی بمب ها نیز از دستور سرپیچی می کنند.