ناموجود

آپارتمانThe Apartment

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  آپارتمان

کارگردان: Billy Wilder

محصولآمریکا
باکستر در شرکت بیمهٔ بسیار بزرگی کارمند جزء است. او مجرد است و در آپارتمانی به تنهایی زندگی می کند. بعضی از مدیران میانی شرکت برای این که ساعتی با معشوقهٔ خود خلوت کنند از آپارتمان باکستر استفاده می کنند. باکستر مردی شریف و خجالتی است و هیچ دوست یا معشوقه ای ندارد اما عاشق دختر جوانی به نام فرن است...
فیلم‌های پیشنهادی