بی کارآفرین
بستن

بی کارآفرینEntrepreneurless

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بی کارآفرین
پیش نمایش

کارگردان: محمدرضا فهیمی

محصولایران
مستند «بی کارآفرین» به مسئله فاصله بین صنعت و دانشگاه می‌ پردازد و این سوال را مطرح می‌ کند که کدام مسیر به حل مشکلات کشور و گذران زندگی افراد کمک بیشتری می‌ کند.
محمد باریکلو
حمید قربانی