بی کارآفرین
بستن
پوستر فیلم  بی کارآفرین

بی کارآفرین

Entrepreneurless

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «بی کارآفرین» به مسئله فاصله بین صنعت و دانشگاه می‌ پردازد و این سوال را مطرح می‌ کند که کدام مسیر به حل مشکلات کشور و گذران زندگی افراد کمک بیش...

تصاویر و جزییات مستند بی کارآفرین

 مستند بی کارآفرین
 مستند بی کارآفرین
 مستند بی کارآفرین
 مستند بی کارآفرین

عوامل سازنده مستند بی کارآفرین

محمدرضا فهیمی
محمد باریکلو
حمید قربانی

درباره مستند بی کارآفرین

مستند «بی کارآفرین» به مسئله فاصله بین صنعت و دانشگاه می‌ پردازد و این سوال را مطرح می‌ کند که کدام مسیر به حل مشکلات کشور و گذران زندگی افراد کمک بیشتری می‌ کند.