بی کارآفرین
بستن
پوستر فیلم  بی کارآفرین

بی کارآفرین

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «بی کارآفرین» به مسئله فاصله بین صنعت و دانشگاه می‌ پردازد و این سوال را مطرح می‌ کند که کدام مسیر به حل مشکلات کشور و گذران زندگی افراد کمک بیشتری می‌ کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند بی کارآفرین

محمدرضا فهیمی
محمد باریکلو
حمید قربانی

خلاصه محتوا

مستند «بی کارآفرین» به مسئله فاصله بین صنعت و دانشگاه می‌ پردازد و این سوال را مطرح می‌ کند که کدام مسیر به حل مشکلات کشور و گذران زندگی افراد کمک بیشتری می‌ کند.