خانه خراب کنThe Ash Lad: In the Hall of the Mountain King

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خانه خراب کن

کارگردان: Mikkel Brænne Sandemose

محصولنروژ
فیلم «خانه خراب کن» داستان «اسپن» یک پسر کشاورز فقیر است که همراه با برادرانش راهی یک سفر ماجراجویانه و خطرناک می ‌شوند تا شاهزاده‌ ای را از دست یک ترول ظالم نجات دهند و با پاداش آن ، مزرعه خانواده‌ ای خود را آباد کنند.