پوستر فیلم  دامی و مقبره آخنتوت

دامی و مقبره آخنتوت

Dummie the Mummy and the Tomb of Achnetut

فیلمهلندی
.1ساعت و17دقیقه
فیلم «دامی و مقبره آخنتوت» درباره پسری مومیایی به نام «دامی» است که قصد دارد بعد از چهار هزار سال به همراه دوستش «خوس» به مصر بروند تا آرامگاه پدر دام...

تصاویر و جزییات فیلم دامی و مقبره آخنتوت

 فیلم دامی و مقبره آخنتوت
 فیلم دامی و مقبره آخنتوت
 فیلم دامی و مقبره آخنتوت
 فیلم دامی و مقبره آخنتوت
 فیلم دامی و مقبره آخنتوت

عوامل سازنده فیلم دامی و مقبره آخنتوت

Pim van Hoeve
Chris DerksPaul Voorthuysen
Tijs van Marle
Matthijs Kieboom
Michiel Boesveldt

درباره فیلم دامی و مقبره آخنتوت

فیلم «دامی و مقبره آخنتوت» درباره پسری مومیایی به نام «دامی» است که قصد دارد بعد از چهار هزار سال به همراه دوستش «خوس» به مصر بروند تا آرامگاه پدر دامی را پیدا کنند. اما مصر دیگر مثل چهار هزار سال قبل نیست و این کار برای آن ها خیلی دشوار به نظر می رسد.