ناموجود

شما فرشته ایدShoma Fereshtehid

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  شما فرشته اید

محصولایران
شما فرشته اید داستان بازگشت مهاجرین به زادگاهشان بعد از جنگ تحمیلی است عشق و امید به زندگی، شهر و زادگاه مهاجرین است پس از پایان جنگ تحمیلی، آنها شوق بازگشت دارند و سازندگی، فیلم ماجراهای نخستین گروه مهاجر در بازگشت به زادگاهش است...
فیلم‌های پیشنهادی