پوستر فیلم  پرونده مستند

پرونده مستند

Documentary File

سریالایرانی
.38دقیقه
مستند «پرونده مستند» برای آگاه سازی مردم در خصوص پرونده های جنایی ساخته شده که در طول برنامه با شخص کارشناس و مجرم پیگیری می شود.

تصاویر و جزییات سریال پرونده مستند

 سریال پرونده مستند
 سریال پرونده مستند
 سریال پرونده مستند
 سریال پرونده مستند
 سریال پرونده مستند

عوامل سازنده سریال پرونده مستند

درباره سریال پرونده مستند

مستند «پرونده مستند» برای آگاه سازی مردم در خصوص پرونده های جنایی ساخته شده که در طول برنامه با شخص کارشناس و مجرم پیگیری می شود.