پوستر فیلم  وی اف دبلیو

وی اف دبلیو

VFW

.1ساعت و23دقیقه
فیلم «وی اف دبلیو» درباره گروهی از سربازان کهنه‌ کار آمریکایی است که باید از پست وی اف دبلیو محلی خود و یک نوجوان بی ‌گناه در برابر یک فروشنده مواد مخ...

تصاویر و جزییات فیلم وی اف دبلیو

 فیلم وی اف دبلیو
 فیلم وی اف دبلیو
 فیلم وی اف دبلیو
 فیلم وی اف دبلیو
 فیلم وی اف دبلیو

عوامل سازنده فیلم وی اف دبلیو

Joe Begos
Josh Ethier
Steve Moore
Josh Ethier

درباره فیلم وی اف دبلیو

فیلم «وی اف دبلیو» درباره گروهی از سربازان کهنه‌ کار آمریکایی است که باید از پست وی اف دبلیو محلی خود و یک نوجوان بی ‌گناه در برابر یک فروشنده مواد مخدر دفاع کنند .