پوستر فیلم  زخم شانه حوا

زخم شانه حوا

Shoulder Wound Of Eve

فیلمایرانی
.1ساعت و30دقیقه
فیلم «زخم شانه حوا» روایتگر حماسه سازی، اسطوره پروری و در عین حال زخمهای پیدا و پنهان مادران ایران در سالهای دفاع مقدس است.

عوامل سازنده فیلم زخم شانه حوا

حسین قناعت
حسن کلامی
حسین قناعت
سعید انصاری

درباره فیلم زخم شانه حوا

فیلم «زخم شانه حوا» روایتگر حماسه سازی، اسطوره پروری و در عین حال زخمهای پیدا و پنهان مادران ایران در سالهای دفاع مقدس است.