زخم شانه حواShoulder Wound Of Eve

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  زخم شانه حوا

کارگردان: حسین قناعت

محصولایران
فیلم «زخم شانه حوا» روایتگر حماسه سازی، اسطوره پروری و در عین حال زخمهای پیدا و پنهان مادران ایران در سالهای دفاع مقدس است.
حسن کلامی
حسین قناعت
سعید انصاری