پوستر فیلم  شاهدا

شاهدا

فیلمهندی
.2ساعت و22دقیقه
فیلم «شاهدا» یا «برادر باجرانگی» درباره دختر بچه پاکستانی ناشنوا و لال است. او در راه بازگشت به خانه از هند گم می‌ شود. «پاوان» مردی هندی او را پیدا می‌ کند و سعی می‌ کند او را به خانواده‌ اش برساند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شاهدا

Kabir Khan
Vijayendra Prasad
Rameshwar S. Bhagat

خلاصه محتوا

فیلم «شاهدا» یا «برادر باجرانگی» درباره دختر بچه پاکستانی ناشنوا و لال است. او در راه بازگشت به خانه از هند گم می‌ شود. «پاوان» مردی هندی او را پیدا می‌ کند و سعی می‌ کند او را به خانواده‌ اش برساند.