عملیات مریخ
بستن
پوستر فیلم  عملیات مریخ

عملیات مریخ

فیلمهندی
.1ساعت و56دقیقه
فیلم «عملیات مریخ» درباره تیمی از دانشمندان هندی سازمان تحقیقات فضایی هند است. آن ها وظیفه خارق العاده ای را برای موفقیت ارسال ماهواره به مدار سیاره مریخ در کشور بر عهده دارند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم عملیات مریخ

Jagan Shakti
Sandeep SharmaFox Star Studios
Chandan Arora

خلاصه محتوا

فیلم «عملیات مریخ» درباره تیمی از دانشمندان هندی سازمان تحقیقات فضایی هند است. آن ها وظیفه خارق العاده ای را برای موفقیت ارسال ماهواره به مدار سیاره مریخ در کشور بر عهده دارند.