کو: دایناسوری از دریاهای دورCoo: Come from a Distant Ocean Coo

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کو: دایناسوری از دریاهای دور

کارگردان: Tetsuo Imazawa

محصولژاپن
کارتون «کو: دایناسوری از دریاهای دور» در مورد پسری به نام «سوزوکی» است که به همراه پدرش در ساحلی در فیجی زندگی می کنند. آن ها روزی موجودی عجیب را کنار ساحل پیدا می کنند ک...
Nick Wood
فیلم‌های پیشنهادی