پوستر فیلم  سگ کشی

سگ کشی

Killing Rabids

فیلمایرانی
.2ساعت و22دقیقه
فیلم «سگ کشی» داستان زندگی یک بانوی نویسنده به نام «گلرخ کمالی» است که همسرش توسط صحنه سازی های شریکش راهی زندان شده و این زن برای نجات شوهرش به دنبال...

تصاویر و جزییات فیلم سگ کشی

 فیلم سگ کشی
 فیلم سگ کشی
 فیلم سگ کشی
 فیلم سگ کشی
 فیلم سگ کشی

عوامل سازنده فیلم سگ کشی

درباره فیلم سگ کشی

فیلم «سگ کشی» داستان زندگی یک بانوی نویسنده به نام «گلرخ کمالی» است که همسرش توسط صحنه سازی های شریکش راهی زندان شده و این زن برای نجات شوهرش به دنبال رضایت شاکیان پرونده همسرش می رود ولی در پایان متوجه می شود قضیه، چیز دیگری است.