پوستر فیلم  سگ کشی

سگ کشی

فیلمایرانی
.2ساعت و22دقیقه
فیلم «سگ کشی» داستان زندگی یک بانوی نویسنده به نام «گلرخ کمالی» است که همسرش توسط صحنه سازی های شریکش راهی زندان شده و این زن برای نجات شوهرش به دنبال رضایت شاکیان پرونده همسرش می رود ولی در پایان متوجه می شود قضیه، چیز دیگری است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سگ کشی

خلاصه محتوا

فیلم «سگ کشی» داستان زندگی یک بانوی نویسنده به نام «گلرخ کمالی» است که همسرش توسط صحنه سازی های شریکش راهی زندان شده و این زن برای نجات شوهرش به دنبال رضایت شاکیان پرونده همسرش می رود ولی در پایان متوجه می شود قضیه، چیز دیگری است.