سر دلبران

Serre Delbaran

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سر دلبران

کارگردان: محمدحسین لطیفی

محصولایران
سریال «سر دلبران» داستان یک روحانی است که وارد یکی از محله های «یزد» می شود. «سر دلبران» با نمایش نقش روحانیت در رتق و فتق امور روزمره مردم یک محله، اهمیت جایگاه مسجد و روحانیت را نشان می دهد.

عوامل سازنده سریال سر دلبران

محمدرضا شفیعی
حسین حسنی
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر