دیدن
بستن
پوستر فیلم  دیدن

دیدن

.53دقیقه
داستان سریال «دیدن» در آینده‌ ای دور جریان دارد که طی آن ویروسی کشنده جمعیت زمین را به کمتر از دو میلیون نفر کاهش داده و تمام بازماندگان از نظر بینایی دچار معلولیت هستند و نابینایی خود را به‌صورت ژنتیکی به فرزندان خود منتقل می‌ کنند. در این دنیای جدید، بزرگ‌ ترین گناه و کفر بینایی است. افرادی که از توانایی دیدن بهره‌ مند باشند،‌ به جرم جادوگری دست‌ گیر و آتش زده می‌ شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال دیدن

خلاصه محتوا

داستان سریال «دیدن» در آینده‌ ای دور جریان دارد که طی آن ویروسی کشنده جمعیت زمین را به کمتر از دو میلیون نفر کاهش داده و تمام بازماندگان از نظر بینایی دچار معلولیت هستند و نابینایی خود را به‌صورت ژنتیکی به فرزندان خود منتقل می‌ کنند. در این دنیای جدید، بزرگ‌ ترین گناه و کفر بینایی است. افرادی که از توانایی دیدن بهره‌ مند باشند،‌ به جرم جادوگری دست‌ گیر و آتش زده می‌ شوند.