هریت
بستن
پوستر فیلم  هریت

هریت

.1ساعت و54دقیقه
فیلم «هریت» درمورد زندگی زنی سیاه پوست به نام «هریت تابمن» است که از دست برده داران مریلند آمریکا فرار می کند و تبدیل به یکی از قهرمانان آمریکا می شود، فردی که هزاران برده سیاه پوست را نجات می دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم هریت

Kasi Lemmons
Terence Blanchard
Wyatt Smith

خلاصه محتوا

فیلم «هریت» درمورد زندگی زنی سیاه پوست به نام «هریت تابمن» است که از دست برده داران مریلند آمریکا فرار می کند و تبدیل به یکی از قهرمانان آمریکا می شود، فردی که هزاران برده سیاه پوست را نجات می دهد.