هریت
بستن

هریت

Harriet

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  هریت
پیش نمایش

کارگردان: Kasi Lemmons

فیلم «هریت» درمورد زندگی زنی سیاه پوست به نام «هریت تابمن» است که از دست برده داران مریلند آمریکا فرار می کند و تبدیل به یکی از قهرمانان آمریکا می شود، فردی که هزاران برده سیاه پوست را نجات می دهد.

عوامل سازنده فیلم هریت