شجاع دلBraveheart

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شجاع دل

کارگردان: Mel Gibson

محصولآمریکا
فیلم «شجاع دل» در اواخر قرن سیزدهم اتفاق می افتد. «ادوارد اول» شاه انگلستان نسبت به سرزمین اسکاتلند ادعای مالکیت دارد. «ویلیام والاس» که نسبت به زادگاهش تعصب نشان می دهد، پس از این که سربازان انگلیسی همسر تازه عروسش را به قتل می رسانند، برای خون خواهی و نیز آزادی اسکاتلند به مبارزه بر می خیزد.
Randall Wallace
James Horner
Steven Rosenblum