شجاع دل

Braveheart

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شجاع دل

کارگردان: Mel Gibson

محصولآمریکا
فیلم «شجاع دل» در اواخر قرن سیزدهم اتفاق می افتد. «ادوارد اول» شاه انگلستان نسبت به سرزمین اسکاتلند ادعای مالکیت دارد. «ویلیام والاس» که نسبت به زادگاهش تعصب نشان می دهد، پس از این که سربازان انگلیسی همسر تازه عروسش را به قتل می رسانند، برای خون خواهی و نیز آزادی اسکاتلند به مبارزه بر می خیزد.

عوامل سازنده فیلم شجاع دل

Randall Wallace
James Horner
Steven Rosenblum