پوستر فیلم  آن مرد آمد

آن مرد آمد

مستندایرانی
.28دقیقه
مستند «آن مرد آمد» روایت یک روز زندگی سه راننده تاکسی در شهر تهران است که از صبح شروع می شود و تا پایان شب ادامه دارد و اپیزودیک هست. در برخی قسمت ها زندگی این رانندگان با هم تلاقی دارد.

عوامل سازنده مستند آن مرد آمد

خلاصه محتوا

مستند «آن مرد آمد» روایت یک روز زندگی سه راننده تاکسی در شهر تهران است که از صبح شروع می شود و تا پایان شب ادامه دارد و اپیزودیک هست. در برخی قسمت ها زندگی این رانندگان با هم تلاقی دارد.