پوستر فیلم  آن مرد آمد

آن مرد آمد

That Man Came

مستندایرانی
.28دقیقه
مستند «آن مرد آمد» روایت یک روز زندگی سه راننده تاکسی در شهر تهران است که از صبح شروع می شود و تا پایان شب ادامه دارد و اپیزودیک هست. در برخی قسمت ها ...

عوامل سازنده مستند آن مرد آمد

درباره مستند آن مرد آمد

مستند «آن مرد آمد» روایت یک روز زندگی سه راننده تاکسی در شهر تهران است که از صبح شروع می شود و تا پایان شب ادامه دارد و اپیزودیک هست. در برخی قسمت ها زندگی این رانندگان با هم تلاقی دارد.