ناموجود

دیروز امروز دیروزDirooz Emrooz Dirooz

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  دیروز امروز دیروز

کارگردان: مجید فضائلی

محصولایران
مستندی کوتاه با موضوع سیاست های اقتصادی دولت های جمهوری اسلامی...
مجید فضائلی
فیلم‌های پیشنهادی