پوستر فیلم  دستی بر آتش: شکست دادن داوران

دستی بر آتش: شکست دادن داوران

Forged in Fire: Beat the Judges

.41دقیقه
برنامه ترکیبی «دستی بر آتش یا شکست دادن داوران» نبردی میان بهترین شمشیر سازها را به تصویر می کشد. شمشیر سازان ماهر شرکت کننده در مسابقه باید در فرصتی ...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال دستی بر آتش: شکست دادن داوران

 سریال دستی بر آتش: شکست دادن داوران
 سریال دستی بر آتش: شکست دادن داوران
 سریال دستی بر آتش: شکست دادن داوران
 سریال دستی بر آتش: شکست دادن داوران
 سریال دستی بر آتش: شکست دادن داوران

عوامل سازنده سریال دستی بر آتش: شکست دادن داوران

Alfonso Trinidad
Eric MathisSam Rubin
Anthony Michael Smith

درباره سریال دستی بر آتش: شکست دادن داوران

برنامه ترکیبی «دستی بر آتش یا شکست دادن داوران» نبردی میان بهترین شمشیر سازها را به تصویر می کشد. شمشیر سازان ماهر شرکت کننده در مسابقه باید در فرصتی محدود، تیغه هایی استثنایی بسازند و در برابر داوران به رقابت بپردازند.