پوستر فیلم  عدالت: خون های آلوده

عدالت: خون های آلوده

.18دقیقه
مستند «عدالت: خون های آلوده» داستان شکست غم انگیز دولت و سیستم خون در کانادا در دهه 1980 و چگونگی آلوده شدن سی هزار کانادایی به هپاتیت بی یا اچ آی وی از طریق دریافت خون های آلوده است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند عدالت: خون های آلوده

Laurie Few
Bedtracks
Jon Wong

خلاصه محتوا

مستند «عدالت: خون های آلوده» داستان شکست غم انگیز دولت و سیستم خون در کانادا در دهه 1980 و چگونگی آلوده شدن سی هزار کانادایی به هپاتیت بی یا اچ آی وی از طریق دریافت خون های آلوده است.