21 پل
بستن
پوستر فیلم  21 پل

21 پل

21 Bridges

.1ساعت و31دقیقه
فیلم «21 پل» داستان کارآگاه جوانی از اداره پلیس نیویورک است که مامور می شود تا جنایتکاری که فقط پلیس ها را می کشد ردیابی و دستگیر کند. کارآگاه جوان هم...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم 21 پل

 فیلم 21 پل
 فیلم 21 پل
 فیلم 21 پل
 فیلم 21 پل

عوامل سازنده فیلم 21 پل

درباره فیلم 21 پل

فیلم «21 پل» داستان کارآگاه جوانی از اداره پلیس نیویورک است که مامور می شود تا جنایتکاری که فقط پلیس ها را می کشد ردیابی و دستگیر کند. کارآگاه جوان همزمان با سر نخ هایی که پیدا می کند متوجه توطئه ای عظیم و غیره منتظره می شود.