پوستر فیلم  سیزدهمین

سیزدهمین

.1ساعت و39دقیقه
مستند «سیزدهمین» به بررسی زندان های ایالات متحده آمریکا پرداخته و نشان می دهد در زندان ها با رنگین پوست ها چگونه برخورد نامناسب می شود و نژادپرستی در این مکان ها را نشان می دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده مستند سیزدهمین

Ava DuVernay
Jason Moran
Spencer Averick

خلاصه محتوا

مستند «سیزدهمین» به بررسی زندان های ایالات متحده آمریکا پرداخته و نشان می دهد در زندان ها با رنگین پوست ها چگونه برخورد نامناسب می شود و نژادپرستی در این مکان ها را نشان می دهد.