پوستر فیلم  سیزدهمین

سیزدهمین

13TH

.1ساعت و39دقیقه
مستند «سیزدهمین» به بررسی زندان های ایالات متحده آمریکا پرداخته و نشان می دهد در زندان ها با رنگین پوست ها چگونه برخورد نامناسب می شود و نژادپرستی در ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده مستند سیزدهمین

Ava DuVernay
Jason Moran
Spencer Averick

درباره مستند سیزدهمین

مستند «سیزدهمین» به بررسی زندان های ایالات متحده آمریکا پرداخته و نشان می دهد در زندان ها با رنگین پوست ها چگونه برخورد نامناسب می شود و نژادپرستی در این مکان ها را نشان می دهد.