پوستر فیلم  هاشور

هاشور

سریالایرانی
.24دقیقه
مستند «هاشور» به سردبیری «محمد رضا صباحی» تلاش می ‌کند تا رسانه ‌ای برای بیان دغدغه ‌ها به شیوه طنز و مطالبات مردمی در حوزه اجتماعی باشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال هاشور

خلاصه محتوا

مستند «هاشور» به سردبیری «محمد رضا صباحی» تلاش می ‌کند تا رسانه ‌ای برای بیان دغدغه ‌ها به شیوه طنز و مطالبات مردمی در حوزه اجتماعی باشد.