پوستر فیلم  هاشور

هاشور

Hashoor

سریالایرانی
.24دقیقه
مستند «هاشور» به سردبیری «محمد رضا صباحی» تلاش می ‌کند تا رسانه ‌ای برای بیان دغدغه ‌ها به شیوه طنز و مطالبات مردمی در حوزه اجتماعی باشد.

تصاویر و جزییات سریال هاشور

 سریال هاشور
 سریال هاشور
 سریال هاشور
 سریال هاشور
 سریال هاشور

عوامل سازنده سریال هاشور

درباره سریال هاشور

مستند «هاشور» به سردبیری «محمد رضا صباحی» تلاش می ‌کند تا رسانه ‌ای برای بیان دغدغه ‌ها به شیوه طنز و مطالبات مردمی در حوزه اجتماعی باشد.