پوستر فیلم  تیم تخریب

تیم تخریب

Demolition Team

مستندایرانی
.28دقیقه
مستند «تیم تخریب» روایت گروه تخریب لشگر فاطمیون است که با دو تن از افراد این لشگر با نام های «سید ناصرحسینی» و «جعفرحسنی» همراه شده تا تله های انفجاری...

تصاویر و جزییات مستند تیم تخریب

 مستند تیم تخریب
 مستند تیم تخریب
 مستند تیم تخریب
 مستند تیم تخریب
 مستند تیم تخریب

عوامل سازنده مستند تیم تخریب

درباره مستند تیم تخریب

مستند «تیم تخریب» روایت گروه تخریب لشگر فاطمیون است که با دو تن از افراد این لشگر با نام های «سید ناصرحسینی» و «جعفرحسنی» همراه شده تا تله های انفجاری داعش را پاکسازی کنند.