پوستر فیلم  دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی

دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی

.1ساعت و59دقیقه
فیلم «دنیای ژوراسیک: پادشاهی سقوط کرده» در ادامه اتفاقات قسمت قبلی از مجموعه «دنیای ژوراسیک» است. زمانی که آتشفشان جزیره فعال شده و همه دایناسورها در معرض خطر قرار دارند، جدال بر سر این موضوع است که آیا باید دایناسورها را نجات داد یا باید طبیعت را به حال خود رها کرد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی

J.A. Bayona
Michael Giacchino
Bernat Vilaplana

خلاصه محتوا

فیلم «دنیای ژوراسیک: پادشاهی سقوط کرده» در ادامه اتفاقات قسمت قبلی از مجموعه «دنیای ژوراسیک» است. زمانی که آتشفشان جزیره فعال شده و همه دایناسورها در معرض خطر قرار دارند، جدال بر سر این موضوع است که آیا باید دایناسورها را نجات داد یا باید طبیعت را به حال خود رها کرد.