فرزند چهارمThe Fourth Child

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فرزند چهارم

کارگردان: وحید موسائیان

محصولایران
فیلم «فرزند چهارم» درباره زن سوپر استاری است که بنا بر دغدغه‌ های شخصی و انسان‌ دوستانه خود به عکاسی روی آورده و برای پیگیری همین سنخ دغدغه‌ ها، قصد سفر به سومالی را دارد.
فیلم‌های پیشنهادی