پوستر فیلم  تکه تکه

تکه تکه

Lazare

انیمیشنفرانسه ای
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «تکه تکه» داستان یک عروسک کوکی غول پیکر که تلاش می کند تا که طوطی کوکی، دیگر کوکی نباشد و بتواند برای همیشه زندگی کند.

عوامل سازنده انیمیشن تکه تکه

درباره انیمیشن تکه تکه

انیمیشن کوتاه «تکه تکه» داستان یک عروسک کوکی غول پیکر که تلاش می کند تا که طوطی کوکی، دیگر کوکی نباشد و بتواند برای همیشه زندگی کند.