پوستر فیلم  خاچیک‌ های شکسته

خاچیک‌ های شکسته

Khachik Haye Shekaste

مستندایرانی
.22دقیقه
مستند «خاچیک های شکسته» داستان تفرقه اندازی تکفیری‌ ها در سوریه و حملات آنها علیه پیروان همه ادیان الهی را روایت می کند. همه مردم سوریه، شیعه و سنی، م...

عوامل سازنده مستند خاچیک‌ های شکسته

وحید فراهانی
سید هاشم موسوی

درباره مستند خاچیک‌ های شکسته

مستند «خاچیک های شکسته» داستان تفرقه اندازی تکفیری‌ ها در سوریه و حملات آنها علیه پیروان همه ادیان الهی را روایت می کند. همه مردم سوریه، شیعه و سنی، مسیحی و ارمنی و هر کس که در این کشور و زیر حاکمیت سوریه زندگی می ‌کند مورد حملات تکفیری ها قرار دارد زیرا آن ها همه را مزدوران استکبار جهانی می نامند.