کد 8
بستن
پوستر فیلم  کد 8

کد 8

.1ساعت و36دقیقه
فیلم «کد 8» داستان مردی جوان و ناامید را روایت می کند که دارای قدرت‌ های ویژه‌ ای است. او برای تامین هزینه بیماری مادرش، جرمی را مرتکب می شود که طی آن با یک نیروی نظامی درگیر می‌ شود و اکنون باید برای نجات جان خود تلاش کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کد 8

Jeff Chandler
Jeff Chandler
Ryan Taubert
Paul Skinner

خلاصه محتوا

فیلم «کد 8» داستان مردی جوان و ناامید را روایت می کند که دارای قدرت‌ های ویژه‌ ای است. او برای تامین هزینه بیماری مادرش، جرمی را مرتکب می شود که طی آن با یک نیروی نظامی درگیر می‌ شود و اکنون باید برای نجات جان خود تلاش کند.