پوستر فیلم  ملاقات در مدار بسته

ملاقات در مدار بسته

Molaghat Dar Madar Baste

مستندایرانی
.27دقیقه
مستند «ملاقات در مدار بسته» در رابطه با امام خمینی ره است. امام، قبل از ارتحالشان در بیمارستانی بستری بودند که دارای دوربین مدار بسته بود. روزهای بستر...

عوامل سازنده مستند ملاقات در مدار بسته

درباره مستند ملاقات در مدار بسته

مستند «ملاقات در مدار بسته» در رابطه با امام خمینی ره است. امام، قبل از ارتحالشان در بیمارستانی بستری بودند که دارای دوربین مدار بسته بود. روزهای بستری شدن امام خمینی (ره) در بیمارستان از نگاه دوربین مدار بسته اتاق ایشان در این مستند به تصویر کشیده شده است.