پوستر فیلم  پرده نشین

پرده نشین

Pardeh Neshin

سریالایرانی
.43دقیقه
سریال «پرده نشین» داستان زنی است که پس از سال ها دوری از وطن به قصد گرفتن ارثیه پدرش به کشور باز می گردد اما متوجه می شود شخصی که پدرش برای تقسیم اموا...

تصاویر و جزییات سریال پرده نشین

 سریال پرده نشین
 سریال پرده نشین
 سریال پرده نشین
 سریال پرده نشین
 سریال پرده نشین

عوامل سازنده سریال پرده نشین

درباره سریال پرده نشین

سریال «پرده نشین» داستان زنی است که پس از سال ها دوری از وطن به قصد گرفتن ارثیه پدرش به کشور باز می گردد اما متوجه می شود شخصی که پدرش برای تقسیم اموال انتخاب نموده، ملکی را به عنوان وقف، تبدیل به حوزه علمیه کرده است و حالا باید وصیت حقیقی پدر فوت شده مشخص گردد.